Οροι χρήσης

Το mariasozou.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε η επιχείρηση Μαρία Σώζου, Σχεδιασμός & εμπορία κοσμημάτων, Πλατεία Καρύτση 3, 10561 Αθήνα, ΑΦΜ 143502170, ΔΟΥ Δ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ: 157775003000 για την έκθεση και διάθεση των προϊόντων της στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τη χρήση του e-shop, πριν την είσοδό σας σε αυτήν. Η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και του e-shop υποδηλώνει τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας με τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, θα πρέπει να απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και του e-shop και από οποιαδήποτε συναλλαγή.

1. Όροι

Το mariasozou.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, οι οποίοι, επικαιροποιημένοι, θα βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι στην ιστοσελίδα. Οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν ήδη καταχωρισμένες παραγγελίες.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το mariasozou.com δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων. Το mariasozou.com δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή λάθη που έχουν παρεισφρήσει εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα ή λόγω τεχνικών προβλημάτων από λόγους ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Το mariasozou.com δε δεσμεύεται ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, θα παρέχει όμως πληροφόρηση στην περίπτωση που προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. Το mariasozou.com δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων, παρά μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Το mariasozou.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες από τη χρήση προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων εκ μέρους του χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη του mariasozou.com στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων, όπως αναλύονται στην Πολιτική Επιστροφών.

4. Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Εάν η διεύθυνση αποστολής σας βρίσκεται εκτός ΕΕ, θα απαλλαγείτε από αυτόν τον φόρο και η φορολογική σας έκπτωση θα υπολογιστεί αυτόματα στο ταμείο του ιστότοπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουμε τις τιμές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα, δίπλα σε κάθε προϊόν. Τυχόν αναπροσαρμογή τιμών δεν ισχύει για ήδη καταχωρισμένες παραγγελίες.

5. Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να κάνει χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους χρήσης και όπως επιτάσσεται από το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, να μην παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Μαρίας Σώζου ή/και τρίτων σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών της ιστοσελίδας, να μη χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό προς το σκοπό αλλοίωσης της ιστοσελίδας, να μη παρενοχλεί μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Μαρία Σώζου ή άλλους χρήστες της ιστοσελίδας και, σε περίπτωση παραγγελίας, να παρέχει τα ορθά και ακριβή στοιχεία του για την εκτέλεση αυτής.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των κειμένων, αρχείων, εικόνων, των γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, video και του κώδικα που περιέχεται σε αυτά καθώς και της γενικής εικόνας της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Μαρίας Σώζου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.
Οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, λογότυπα και εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία της Μαρίας Σώζου ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που συμβάλλονται με αυτήν και αντιπροσωπεύουν τους άνω δικαιούχους και/ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας των εγγράφων, των γραφικών, των σχεδίων και του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, με κάθε τρόπο μετάδοση, αντιγραφή, μεταφόρτωση, διάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια της Μαρίας Σώζου ή τυχόν άλλου δικαιούχου.

7. Απόρρητο και Ασφάλεια Συναλλαγών

Το mariasozou.com μπορεί να κοινοποιήσει σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν την παραγγελία σας, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απάτη μέσω του Διαδικτύου, στην περίπτωση που υπάρχει σχετική πρόβλεψη νόμου ή τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία, να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του αγοραστή, η εγκυρότητα της παραγγελίας, η έγκυρη εκτέλεση της πληρωμής και η ασφαλής παράδοση.
Για τη διασφάλιση των συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας  χρησιμοποιούνται έγκυρες τεχνικές κρυπτογράφησης μέσω του ασφαλούς  περιβάλλοντος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Everypay.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

8. Ασφάλεια πλοήγησης

Το mariasozou.com δεν ευθύνεται για κακόβουλες ενέργειες τρίτων που σκοπό έχουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε κοινοποιούνται σε μας μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του EveryPay.

9. Υπαναχώρηση

Επιστροφές προϊόντων (αλλαγές/επιστροφή χρημάτων) μπορούν να γίνουν για οποιοδήποτε λόγο εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την  Πολιτική Επιστροφών.

10. Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος, έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας ή λάθος αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων.
Θα πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη ή τιμολόγιο με courier με χρέωση παραλήπτη. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, προχωρούμε σε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας επιστρέφουμε το δέμα και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εσάς.

11. Eξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο customercare@mariasozou.com.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Αρμοδιότητα

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του mariasozou.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

ESPA